The Future Day: Tendències en experiència digital 2021

Comencem el 2021 reimaginant l’experiència interactiva amb un enfocament més humà, més intel·ligent i més conscient de lo significatiu que serà ser rellevant en el viatge del client i en les seves vides.

Per això, hem volgut desenvolupar set tendències que resumeixen com marques i empreses ocupen un espai en la vida diària de les persones per resoldre necessitats quotidianes a través de serveis o productes digitals sense contacte, amb presència multidispositiu i amb una experiència integrada en els diferents canals.

Tendències en Experiència Digital per al 2021

  1. La intenció en el centre de l’experiència
  2. Personalització en tot el journey
  3. Experiència omnicanal més circular
  4. Hiper-Automatització
  5. Experiències conversacionals més intel·ligents
  6. Experiències sense contacte tàctil
  7. Experiències immersives més presents