MGC Mútua

Augmentem més del 30% la captació de leads

Mutua General de Catalunya
Redissenyem la web de MGC Mútua amb l'objectiu de convertir-se en el canal digital referent de captació, augmentant la seva capacitat de captar nous leads.
+30%
captació digital
Client
Mutua Genral de Catalunya
Sector
Seguros
Metodologia
User Research
Anar a la web
Els resultats
1.
Més del 50% dels leads provenen de canals digitals, augmentant en més d'un 30% la captació digital.
2.
Millora de les mètriques de comportament i de retenció en la web.
+30%
captació digital
“La nova web de MGC Mútua va excedir les expectatives de negoci del client i ha convertit a MGC Mútua en un actor digital molt més rellevant capaç de comunicar des de la seva proposta genuïna de valor, multiplicar la captació de leads i disposar d'una plataforma tecnològica sobre la qual construir les futures necessitats de negoci amb confiança”.
Alex Castellote
Consultor Sènior Estratègia en línia & UX en Multiplica i Project Manager del projecte
Destaquem
Impacte positiu
En les xifres de negoci de MGC Mútua i augment del pes del canal.
Capacitat de captació
De nous leads en una companyia amb poca tradició i cultura en accions de màrqueting en línia.
Comunicació clara
De la proposta de valor als clients i els beneficis de MGC Mútua.
Altres projectes
rellevants
Tens un projecte en ment?
Treballem junts